14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om lægemidlers fritagelse for apoteksforbehold § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 823 af 19. juni 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Det militære forsvar, det statslige redningsberedskab og øvrige beredskabsmyndigheder kan til oplæg i beredskabslagre indkøbe og udlevere lægemidler, der er opført på Lægemiddelstyrelsens liste, jf. § 1, stk. 3, uden for apoteker.

•••

Stk. 2 Det militære forsvar kan til brug i internationale missioner indkøbe og udlevere de lægemidler, der er opført på Lægemiddelstyrelsens liste jf. § 1, stk. 3, uden for apoteker.

•••

Stk. 3 Det militære forsvar, det statslige redningsberedskab og øvrige beredskabsmyndigheder kan i de i stk. 1 og 2 nævnte situationer undtagelsesvist indkøbe og udlevere lægemidler, som ikke er markedsført i Danmark. Lægemidlerne skal være fremstillet efter god fremstillingspraksis for lægemidler (EU GMP) og af virksomheder inden for EU med relevant tilladelse til fremstilling af lægemidler.

•••

Stk. 4 Lægemiddelstyrelsen skal senest den 31. januar årligt modtage en oversigt fra det militære forsvar, det statslige redningsberedskab og øvrige beredskabsmyndigheder over hvilke lægemidler, der indkøbes uden for apotekerne efter stk. 1 og 2.

•••

Stk. 5 Indkøb og oplagring af hvert enkelt parti lægemidler efter stk. 3, kræver tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen.

•••
profile photo
Profilside