Bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift af apotek samt erstatning ved nedlæggelse af apotek m.v. § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 910 af 30. august 2019

Overdragelse af apotek
§ 7

Ved overdragelse af apotek, som Lægemiddelstyrelsen midlertidigt driver, aftaler fratrædende og tiltrædende apoteker, hvilke apoteksfilialer og apoteksudsalg, som ikke af Lægemiddelstyrelsen er påbudt opretholdt og som tiltrædende apoteker ønsker at overtage.

Stk. 2 Tiltrædende apoteker afregner Lægemiddelstyrelsen for værdien af varelageret (AIP) samt den bogførte værdi for inventar og indretning på overtagelsestidspunktet for apoteket og de enheder, som af Lægemiddelstyrelsen er påbudt opretholdt. Fratrædende og tiltrædende apoteker aftaler nærmere om betalingen for robotter på apoteker, apoteksfilialer og apoteksudsalg, som er påbudt opretholdt af Lægemiddelstyrelsen. Fratrædende og tiltrædende apoteker aftaler endvidere nærmere om betaling for indretning, inventar, herunder robot samt varelager på apoteksfilialer og apoteksudsalg, som tiltrædende apoteker ønsker at overtage.

Stk. 3 Aftalen om betaling for de i stk. 2 nævnte enheder må ikke overstige den bogførte værdi af indretning og inventar og værdien af varelageret, jf. dog stk. 4.

Stk. 4 Værdien af varelager på apotek, apoteksfilialer og apoteksudsalg, som er påbudt opretholdt af Lægemiddelstyrelsen, opgøres på datoen, hvor Lægemiddelstyrelsen ophører med den midlertidige drift af apotek.

Stk. 5 Værdien af varelager (AIP) på apoteksfilialer og apoteksudsalg, som ikke er påbudt opretholdt af Lægemiddelstyrelsen opgøres på datoen, hvor Lægemiddelstyrelsen ophører med den midlertidige drift af apotek. Differencen af værdien af varelageret (AIP) opgjort ved datoen for Lægemiddelstyrelsens overtagelse af apoteket til datoen for Lægemiddelstyrelsens overdragelse til tiltrædende apoteker afregner Lægemiddelstyrelsen med fratrædende apoteker.