Bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift af apotek samt erstatning ved nedlæggelse af apotek m.v. § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 910 af 30. august 2019

Indsættelse af bestyrer
§ 6

Lægemiddelstyrelsen indsætter ved midlertidig drift af apotek en apoteksbestyrer.

Stk. 2 En apoteksbestyrer skal opfylde betingelserne i apotekerlovens § 15, stk. 5.