Bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift af apotek samt erstatning ved nedlæggelse af apotek m.v. § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 910 af 30. august 2019

Betaling
§ 5

Lægemiddelstyrelsen betaler fratrædende apoteker for varelager på apoteker, apoteksfilialer og apoteksudsalg som er påbudt opretholdt af Lægemiddelstyrelsen senest 1 måned efter overtagelsen af apoteket, såfremt statsgaranterede lån er indfriet af apotekeren eller såfremt pengeinstituttet skriftligt har tilkendegivet at ville friholde Lægemiddelstyrelsen for de forpligtelser staten har givet i forbindelse med meddelelse af statsgaranti til pengeinstituttet.

Stk. 2 Lægemiddelstyrelsen betaler fratrædende apoteker for inventar og indretning for apoteker, apoteksfilialer og apoteksudsalg som er påbudt opretholdt af Lægemiddelstyrelsen på overtagelsesdagen for Lægemiddelstyrelsens drift af apoteket.

Stk. 3 Lægemiddelstyrelsen betaler fratrædende apoteker for overtagelse af udestående fordringer d. 15. i den måned Lægemiddelstyrelsen overtager driften af apoteket.

Stk. 4 Lægemiddelstyrelsen afregner månedligt med fratrædende apoteker for leje af robot samt leasingomkostninger for leaset inventar på apoteket og tilhørende enheder.

Stk. 5 Lægemiddelstyrelsen afregner varelager på apoteksfilialer og apoteksudsalg som ikke er påbudt opretholdt af Lægemiddelstyrelsen med fratrædende apoteker senest 1 måned efter Lægemiddelstyrelsens overdragelse af apoteket til tiltrædende apoteker jf. § 3, stk. 3.

Stk. 6 Ejer apotekeren de lokaler, hvorfra der drives apoteksvirksomhed, yder Lægemiddelstyrelsen apotekeren en husleje som ikke overstiger markedslejen i området i perioden for den midlertidige drift.