14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift af apotek samt erstatning ved nedlæggelse af apotek m.v. § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 910 af 30. August 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse ved Lægemiddelstyrelsens midlertidige overtagelse af driften af et apotek med tilknyttede enheder og den efterfølgende overdragelse af driften af apoteket, samt Lægemiddelstyrelsens afhændelse af apoteksfilialer og apoteksudsalg, som ikke er påbudt opretholdt af Lægemiddelstyrelsen i medfør af apotekerlovens § 7, i det omfang apotekerne ikke afhænder apoteksfilialerne og apoteksudsalgene selv.

•••

Stk. 2 Bekendtgørelsen fastlægger endvidere regler for Lægemiddelstyrelsens ydelse af erstatning til apotekere ved nedlæggelse af apotek.

•••
profile photo
Profilside