Bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift af apotek samt erstatning ved nedlæggelse af apotek m.v. Kapitel 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 910 af 30. august 2019

Kapitel 1 Anvendelsesområde
§ 1

Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse ved Lægemiddelstyrelsens midlertidige overtagelse af driften af et apotek med tilknyttede enheder og den efterfølgende overdragelse af driften af apoteket, samt Lægemiddelstyrelsens afhændelse af apoteksfilialer og apoteksudsalg, som ikke er påbudt opretholdt af Lægemiddelstyrelsen i medfør af apotekerlovens § 7, i det omfang apotekerne ikke afhænder apoteksfilialerne og apoteksudsalgene selv.

Stk. 2 Bekendtgørelsen fastlægger endvidere regler for Lægemiddelstyrelsens ydelse af erstatning til apotekere ved nedlæggelse af apotek.