Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1363 af 29. november 2018

§ 6

Kontrolinstansen udsteder en forhåndsgodkendelse af kvalitetsledelsessystemet, når kontrolinstansen efter systemevalueringen har fundet systemet fyldestgørende. Hvis kontrolinstansen finder, at systemet ikke er fyldestgørende, meddeler kontrolinstansen afslag på forhåndsgodkendelse.

Stk. 2 Forhåndsgodkendelsen skal være udstedt af kontrolinstansen inden for de seneste 12 måneder forud for, at virksomheden ansøger om autorisation eller virksomhedsgodkendelse på gasområdet.

Stk. 3 En virksomhed, der genansøger om autorisation eller virksomhedsgodkendelse efter, at autorisationen eller godkendelsen er bortfaldet, jf. lovens § 21, kan opfylde vilkåret om at have et godkendt kvalitetsledelsessystem ved

  • 1) at fremsende det seneste godkendelsesbevis fra kontrolinstansen, forudsat at det ikke er udløbet, eller

  • 2) at få forhåndsgodkendt kvalitetsledelsessystemet på ny.