Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet § 12

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1363 af 29. november 2018

§ 12

En virksomhed, der er etableret i et andet EU/EØS-land, som søger autorisation på el-, vvs- eller kloakinstallationsområdet eller virksomhedsgodkendelse på gasområdet med henblik på at etablere sig i Danmark, eller en dansk virksomhed vil kunne opfylde kravet om at have et godkendt kvalitetsledelsessystem, hvis virksomheden indsender dokumentation til Sikkerhedsstyrelsen for, at virksomheden allerede anvender et kvalitetsledelsessystem på det aktuelle fagområde, der er godkendt af et anerkendt certificeringsorgan på basis af fælleseuropæiske eller nationale standarder, eller et system, der er tilsvarende eller i det væsentlige sammenligneligt med hensyn til sit formål. På baggrund af den modtagne dokumentation vurderer Sikkerhedsstyrelsen, om systemet kan godkendes, jf. §§ 6 og 7.

Stk. 2 Virksomheden indsender med intervaller, der ikke overstiger 2 år, dokumentation til Sikkerhedsstyrelsen for, at kvalitetsledelsessystemet er implementeret. Dokumentationen skal være i form af efterprøvningsrapporter fra et anerkendt certificeringsorgan eller fra et tilsvarende organ eller myndighed.

Stk. 3 Dokumentationen, jf. stk. 1 og 2, skal indsendes på et for Sikkerhedsstyrelsen let forståeligt sprog.