Bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 104 af 30. januar 2020

§ 1

Denne bekendtgørelse regulerer gennemførelsen af kvalitetskontrollen efter § 29 samt §§ 34-35 b i lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven).