14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 590 af 30. April 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Klienter der er prøveløsladt eller betinget benådet
Overtræder en klient, der er prøveløsladt eller betinget benådet, vilkåret om tilsyn og/eller eventuelle særvilkår, kan kriminalforsorgsområdet i overensstemmelse med straffelovens § 40, stk. 2 og 3,

  • 1) tildele advarsel,

  • 2) ændre vilkårene og forlænge prøvetiden inden for den i § 39 fastsatte længstetid eller

  • 3) under særlige omstændigheder bestemme, at klienten skal indsættes til udståelse af reststraffen.

•••

Stk. 2 Overtræder klienten vilkåret om tilsyn og/eller eventuelle særvilkår samtidig med, at den pågældende overtræder vilkåret om ikke at begå strafbart forhold og sigtes herfor, finder stk. 1 ikke anvendelse, medmindre klienten ikke er varetægtsfængslet i forbindelse med sigtelsen for det strafbare forhold.

•••
profile photo
Profilside