14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. § 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 590 af 30. April 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Er det i rettens kendelse om prøveudskrivning fastsat, at der under nærmere angivne betingelser kan ske tilbageførsel til fængslet, kan kriminalforsorgsområdet træffe afgørelse herom.

•••

Stk. 2 Kriminalforsorgsområdet skal straks underrette Rigsadvokaten, når der er truffet afgørelse om tilbageførsel, således at Rigsadvokaten kan indbringe spørgsmålet om genanbringelsens opretholdelse for retten inden for den i kendelsen fastsatte frist.

•••
profile photo
Profilside