Bekendtgørelse om kredsråd vedrørende politiets virksomhed § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1426 af 13. december 2006

§ 8

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1182 af 21. december 1995 om lokalnævn vedrørende politiets virksomhed.