Bekendtgørelse om kredsråd vedrørende politiets virksomhed § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1426 af 13. december 2006

§ 7

Kredsrådet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.