14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om krav til og tilsyn med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv. § 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 982 af 29. juni 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Lån i forbindelse med uddannelsesløft
A-kassen skal administrere lån i forbindelse med uddannelsesløft og tilskrive renter månedligt indtil administrationen af lån mv. er oversendt til Udbetaling Danmark, jf. § 75 j, § 75 k og § 75 l i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. A-kassen skal i a-kassens finansbogholderi registrere oplysninger om følgende:

  • 1) Medlemmets cpr-nr. og navn.

  • 2) Lånets hovedstol.

  • 3) Tilskrevne renter.

  • 4) Indbetalte afdrag til a-kassen.

  • 5) Indbetalte renter til a-kassen.

  • 6) Der er oversendt til Udbetaling Danmark.

  • 7) Det maksimale beløb, der kan lånes.

  • 8) Den maksimale periode for lånet.

•••

Stk. 2 Lån og tilskrevne renter skal registreres i a-kassens finansbogholderi umiddelbart efter, at de beløbsmæssigt er gjort op.

•••
profile photo
Profilside