14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om krav til og tilsyn med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv. § 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 982 af 29. juni 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Hvis a-kassen modtager betalinger på krav efter § 12, stk. 1, § 13, stk. 3 og andre krav med statsrefusion, men kravet er overdraget til restanceinddrivelsesmyndigheden, skal a-kassen afregne beløbene til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der afregnes månedsvis bagud.

•••

Stk. 2 Beløb efter stk. 1 er rettidigt afregnet til styrelsen, hvis beløbet er til disposition senest den 20. i den følgende måned på en konto, der er anvist af styrelsen. Hvis den 20. falder i en weekend eller på en helligdag, forlænges fristen til først kommende hverdag.

•••

Stk. 3 A-kassen skal hver måned specificere de beløb, der afregnes til styrelsen, jf. stk. 1. Oplysningerne skal opstilles på en standardblanket, der udarbejdes af styrelsen, med mindre styrelsen har godkendt andet.

•••
profile photo
Profilside