14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration § 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 150 af 20. februar 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Dokumentationsmaterialet, herunder dokumentation for enhver udbetaling, skal opbevares i mindst 5 år, jf. dog stk. 4 og 5.

•••

Stk. 2 A-kasserne skal registrere, hvornår et dokument eller en oplysning er modtaget. Hvis oplysningen hidrører fra indkomstregistret, er en logning tilstrækkeligt.

•••

Stk. 3 A-kasserne kan opbevare dokumentationen i elektronisk form. Fysiske dokumenter, som er scannet, må først destrueres, når det er sikret, at de er læsbare og overensstemmende med originalerne. Procedurerne for scanning og sikring skal fremgå af a-kassernes forretningsgange, jf. § 11, og være godkendte af a-kassens revisor.

•••

Stk. 4 Dokumentationsmateriale, som indgår ved opgørelsen af forbrug af dagpengeperioden, skal opbevares i 8 år.

•••
profile photo
Profilside