14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i forbindelse med køreprøver  - ophæves den 2. januar 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1526 af 28. oktober 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i forbindelse med køreprøver

I medfør af § 12 a i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1444 af 1. oktober 2020, og efter forhandling med transportministeren, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 30. oktober 2020

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Personer, der deltager i afviklingen af praktiske køreprøver eller vejledende helbredsmæssige køretest, jf. bekendtgørelse nr. 906 af 27. august 2019 om kørekort, eller i afsluttende prøver i kørsel, jf. bekendtgørelse nr. 99 af 29. januar 2015 om godkendelse af kørelærere, og som befinder sig i et køretøj med andre, skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, jf. dog §§ 2 og 3.

Stk. 2 Uberettiget undladelse af at bære mundbind eller visir efter stk. 1 kan medføre, at den, der bedømmer prøven, kan afvise at afholde prøven.

Stk. 3 Kørelærere skal forinden afviklingen af køreprøven vejlede deres elever om reglerne i denne bekendtgørelse.

§2 Kravet om mundbind eller visir i § 1, stk. 1, gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

§3 Uanset § 1, stk. 1, kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

  • 1) Under indtagelse af medicin.

  • 2) Under samtale med personer, der mundaflæser.

  • 3) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

  • 4) Hvis politiet skal foretage identifikation.

  • 5) Hvis der i en konkret færdselssituation opstår problemer med udsynet.

§4 Ved mundbind forstås i § 1, stk. 1, engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet.

Stk. 2 Ved visir forstås i § 1, stk. 1, skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund, eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

§5 Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. oktober 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 2. januar 2021.

profile photo
Profilside