Bekendtgørelse om krav om anvendelse af mundbind eller visir på Social- og Ældreministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2283 af 03. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2322 af 07. december 2021, bekendtgørelse nr. 2493 af 18. december 2021 og bekendtgørelse nr. 51 af 13. januar 2022

§ 1

Denne bekendtgørelse gælder for følgende offentlige og private institutioner m.v. på ældreområdet og socialområdet:

Stk. 2 Stk. 1 omfatter ligeledes lokaler og lokaliteter, hvor der leveres og modtages følgende: