14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om kørekort § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om kørekort og bygger på bekendtgørelse nr. 1843 af 22. september 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Ansøgning om kørekort indleveres til kommunen. Ansøgningen kan indleveres til enhver kommune, uanset hvor i Danmark ansøgeren har bopæl. Ansøgning om kørekort til lille knallert, der ønskes udstedt til en ansøger under 18 år, skal dog indleveres til ansøgerens bopælskommune.

•••

Stk. 2 Ansøgningen skal vedlægges et fotografi af ansøgeren. Fotografiet skal opfylde følgende krav:

  • 1) Fotografiet skal være af god kvalitet, holdbart, egnet til indscanning og uden stempler, huller eller andre skader.

  • 2) Fotografiet skal være et vellignende portrætbillede i størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler 30-36 mm i højden.

  • 3) Fotografiet skal tages lige forfra og vise ansøgerens ansigt uden hovedbeklædning og det øverste af skuldrene.

  • 4) Ansigtet skal være jævnt belyst.

  • 5) Begge øjne skal være helt synlige, og blikket skal være rettet mod kameraet.

  • 6) Munden skal være lukket.

  • 7) Briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser.

  • 8) Baggrunden skal være lys og uden skygger eller andre motiver.

•••

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen kan tillade, at ansøgeren bærer hovedbeklædning på det i stk. 2 nævnte fotografi, hvis ansøgeren af religiøse grunde anmoder herom. Kommunalbestyrelsen kan i øvrigt tillade, at kravene i stk. 2, nr. 1-8, fraviges, når ganske særlige grunde taler herfor.

•••

Stk. 4 Ansøgning om kørekort, bortset fra ansøgning om kørekort til lille knallert, skal endvidere vedlægges en lægeattest, der opfylder kravene i § 32.

•••

Stk. 5 Er ansøgeren ikke dansk eller nordisk statsborger, skal ansøgningen tillige vedlægges opholdstilladelse eller opholdsbevis, medmindre vedkommende lovligt kan opholde sig i Danmark uden tilladelse. Såfremt kommunalbestyrelsen skønner det nødvendigt, kan det kræves, at der fremvises dokumentation for, at ansøgeren har sædvanlig bopæl i Danmark, eller bevis for, at ansøgeren i mindst seks måneder har opholdt sig i Danmark som studerende, jf. § 7.

•••
profile photo
Profilside