Bekendtgørelse om kontrolmåling af solarier i solcentre og om digital registrering

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 657 af 12. maj 2015

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Kontrolmåling af solarier i solcentre
§ 1

Kontrolmålinger i solcentre af solariers udstråling og uv-type, jf. lov om solarier § 7, stk. 2, 2. pkt., skal udføres i overensstemmelse med kravene i §§ 2-4.

§ 2

Kontrolmålinger skal udføres med et spektroradiometer.

Stk. 2 Spektroradiometeret, jf. stk. 1, skal have en båndbredde, som ikke overskrider 2,5 nm.

Stk. 3 Spektroradiometeret, jf. stk. 1, skal måle den gennemsnitlige bestråling over et cirkulært område med en diameter på højst 20 mm. Reaktionen fra spektroradiometeret skal være proportional med cosinus af vinklen mellem indfaldende stråling og normalen til det cirkulære område. Spektroradiometerets tilstand skal være stabil, inden målingen påbegyndes.

§ 3

Et solariums udstråling måles, mens solariet er tilsluttet den aktuelle forsyningsspænding i solcentret, og efter at solariet har været tændt i så lang en periode, at solariets udstråling er blevet stabil.

Stk. 2 Et solariums udstråling måles med spektroradiometerets målepunkt placeret således, at den højeste stråling registreres, jf. dog § 4.

Stk. 3 Et solariums udstråling måles fra de uv-lyskilder, som aktuelt er monteret i solariet, og måles ved den aktuelle rumtemperatur i solcentret.

Stk. 4 Et solariums spektrale udstråling skal måles med intervaller, som ikke overskrider 1 nm i et passende spektroradiometrisk system.

§ 4

Ved måling af udstrålingen fra uv-lyskilder, der er placeret under brugeren, placeres spektroradiometerets målepunkt på den overflade, hvor brugeren ligger.

Stk. 2 Ved måling af udstrålingen fra uv-lyskilder, der er placeret over brugeren og beregnet til bestråling af brugerens krop, arme, ben eller hele legeme, placeres spektroradiometerets målepunkt på overfladen af en halvcylinder med en radius på 300 mm. Ved måling af udstrålingen fra særlige uv-lyskilder, der er beregnet til bestråling af brugerens ansigt, placeres spektroradiometerets målepunkt dog på overfladen af en halvcylinder med en radius på 150 mm. Halvcylinderen placeres på midten af den overflade, hvor brugeren ligger, og ved måling af særlige uv-lyskilder, beregnet til bestråling af brugerens ansigt, oven på en 50 mm høj sokkel.

Stk. 3 Ved måling af udstrålingen fra et solarium, som både har en øvre og en nedre strålingsoverflade, skal hver del måles separat, mens den anden del er afdækket. Hvis afstanden mellem to strålingsoverflader er mindre end 300 mm, dog 200 mm når den ene er en særlig ud-lyskilde beregnet til bestråling af brugerens ansigt, skal målingen af den øvre strålingsoverflade foretages med spektroradiometerets målepunkt placeret direkte på denne.

Stk. 4 Ved måling af udstrålingen fra et solarium, som bestråler en stående person fra alle sider, placeres spektroradiometerets målepunkt på overfladen af en cylinder med en radius på 300 mm. Cylinderen placeres i solariets centrum, og under målingen skal uv-lyskilderne i den modsatte side af solariet være afdækket.

Stk. 5 Ved måling af et solarium uden en defineret eksponeringsposition placeres spektroradiometerets målepunkt parallelt med strålingsoverfladen i den kortest anbefalede eksponeringsafstand. Hvis ingen eksponeringsafstand er angivet, placeres spektroradiometerets målepunkt direkte på strålingsoverfladen.

Stk. 6 Ved måling af uv-lyskilder, som bestråler en siddende person og er beregnet til bestråling af brugerens krop, arme og ben eller hele legeme, placeres spektroradiometerets målepunkt på overfladen af en halvcylinder med en radius på 300 mm. Ved måling af udstrålingen fra særlige uv-lyskilder, der er beregnet til bestråling af brugerens ansigt, placeres spektroradiometerets målepunkt dog på overfladen af en halvcylinder med en radius på 150 mm. Halvcylinderen placeres på midten af den overflade, hvor brugeren placeres, og ved måling af særlige uv-lyskilder beregnet til bestråling af brugerens ansigt oven på en 50 mm høj sokkel.

Kapitel 2 Digital registrering
§ 5

Registrering af et solcenter hos Sikkerhedsstyrelsen, jf. lov om solarier § 6, stk. 1, skal ske ved anvendelse af en blanket på erhvervsportalen www.virk.dk. Personer og virksomheder fra andre EU/EØS-lande kan registrere et solcenter ved at anvende og indsende en blanket via den danske kvikskranke www.businessindenmark.dk.

Kapitel 3 Ikrafttræden
§ 6

Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. juni 2015.