14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om kontrolmåling af solarier i solcentre og om digital registrering

Bekendtgørelse nr. 657 af 12. maj 2015

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om kontrolmåling af solarier i solcentre og om digital registrering

Kapitel 1

Kontrolmåling af solarier i solcentre

§1 Kontrolmålinger i solcentre af solariers udstråling og uv-type, jf. lov om solarier § 7, stk. 2, 2. pkt., skal udføres i overensstemmelse med kravene i §§ 2-4.

§2 Kontrolmålinger skal udføres med et spektroradiometer.

Stk. 2 Spektroradiometeret, jf. stk. 1, skal have en båndbredde, som ikke overskrider 2,5 nm.

Stk. 3 Spektroradiometeret, jf. stk. 1, skal måle den gennemsnitlige bestråling over et cirkulært område med en diameter på højst 20 mm. Reaktionen fra spektroradiometeret skal være proportional med cosinus af vinklen mellem indfaldende stråling og normalen til det cirkulære område. Spektroradiometerets tilstand skal være stabil, inden målingen påbegyndes.

§3 Et solariums udstråling måles, mens solariet er tilsluttet den aktuelle forsyningsspænding i solcentret, og efter at solariet har været tændt i så lang en periode, at solariets udstråling er blevet stabil.

Stk. 2 Et solariums udstråling måles med spektroradiometerets målepunkt placeret således, at den højeste stråling registreres, jf. dog § 4.

Stk. 3 Et solariums udstråling måles fra de uv-lyskilder, som aktuelt er monteret i solariet, og måles ved den aktuelle rumtemperatur i solcentret.

Stk. 4 Et solariums spektrale udstråling skal måles med intervaller, som ikke overskrider 1 nm i et passende spektroradiometrisk system.

§4 Ved måling af udstrålingen fra uv-lyskilder, der er placeret under brugeren, placeres spektroradiometerets målepunkt på den overflade, hvor brugeren ligger.

Stk. 2 Ved måling af udstrålingen fra uv-lyskilder, der er placeret over brugeren og beregnet til bestråling af brugerens krop, arme, ben eller hele legeme, placeres spektroradiometerets målepunkt på overfladen af en halvcylinder med en radius på 300 mm. Ved måling af udstrålingen fra særlige uv-lyskilder, der er beregnet til bestråling af brugerens ansigt, placeres spektroradiometerets målepunkt dog på overfladen af en halvcylinder med en radius på 150 mm. Halvcylinderen placeres på midten af den overflade, hvor brugeren ligger, og ved måling af særlige uv-lyskilder, beregnet til bestråling af brugerens ansigt, oven på en 50 mm høj sokkel.

Stk. 3 Ved måling af udstrålingen fra et solarium, som både har en øvre og en nedre strålingsoverflade, skal hver del måles separat, mens den anden del er afdækket. Hvis afstanden mellem to strålingsoverflader er mindre end 300 mm, dog 200 mm når den ene er en særlig ud-lyskilde beregnet til bestråling af brugerens ansigt, skal målingen af den øvre strålingsoverflade foretages med spektroradiometerets målepunkt placeret direkte på denne.

Stk. 4 Ved måling af udstrålingen fra et solarium, som bestråler en stående person fra alle sider, placeres spektroradiometerets målepunkt på overfladen af en cylinder med en radius på 300 mm. Cylinderen placeres i solariets centrum, og under målingen skal uv-lyskilderne i den modsatte side af solariet være afdækket.

Stk. 5 Ved måling af et solarium uden en defineret eksponeringsposition placeres spektroradiometerets målepunkt parallelt med strålingsoverfladen i den kortest anbefalede eksponeringsafstand. Hvis ingen eksponeringsafstand er angivet, placeres spektroradiometerets målepunkt direkte på strålingsoverfladen.

Stk. 6 Ved måling af uv-lyskilder, som bestråler en siddende person og er beregnet til bestråling af brugerens krop, arme og ben eller hele legeme, placeres spektroradiometerets målepunkt på overfladen af en halvcylinder med en radius på 300 mm. Ved måling af udstrålingen fra særlige uv-lyskilder, der er beregnet til bestråling af brugerens ansigt, placeres spektroradiometerets målepunkt dog på overfladen af en halvcylinder med en radius på 150 mm. Halvcylinderen placeres på midten af den overflade, hvor brugeren placeres, og ved måling af særlige uv-lyskilder beregnet til bestråling af brugerens ansigt oven på en 50 mm høj sokkel.

Kapitel 2

Digital registrering

§5 Registrering af et solcenter hos Sikkerhedsstyrelsen, jf. lov om solarier § 6, stk. 1, skal ske ved anvendelse af en blanket på erhvervsportalen www.virk.dk. Personer og virksomheder fra andre EU/EØS-lande kan registrere et solcenter ved at anvende og indsende en blanket via den danske kvikskranke www.businessindenmark.dk.

Kapitel 3

Ikrafttræden

§6 Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. juni 2015.

profile photo
Profilside