14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1457 af 11. december 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Genetablering af individuelle bonuspotentialer og fortjenstmargen indeholdt i retrospektive hensættelser for rentegrupper
Har det som anført i § 8, stk. 2, været nødvendigt at anvende individuelle bonuspotentialer eller fortjenstmargen indeholdt i retrospektive hensættelser for forsikringerne i en rentegruppe, skal et efterfølgende positivt realiseret resultat til rentegruppen anvendes til genetablering af individuelle bonuspotentialer eller fortjenstmargen indeholdt i retrospektive hensættelser, hørende til rentegruppens forsikringer, før der kan ske anden anvendelse, dog bortset fra anvendelse efter § 6, stk. 6-8.

•••

Stk. 2 Ved genetablering af individuelle bonuspotentialer og fortjenstmargen indeholdt i retrospektive hensættelser, jf. stk. 1, må der ikke ske omfordeling af betydelig økonomisk størrelse mellem forsikringerne i den enkelte gruppe ud over, hvad der følger af de risikodækninger, der indgår i forsikringerne.

•••

Stk. 3 Livsforsikringsselskaber, der har anvendt individuelle bonuspotentialer og fortjenstmargen indeholdt i retrospektive hensættelser, jf. § 8, stk. 2, kan, uanset stk. 1, fordele rentebonus i en rentegruppe i løbet af regnskabsåret, jf. § 7, stk. 5, hvis livsforsikringsselskabets solvensdækning målt i forhold til det opgjorte solvenskapitalkrav forud for regnskabsårets begyndelse overstiger 150 pct.

•••
profile photo
Profilside