14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1457 af 11. December 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Negativt realiseret resultat efter bonus
Hvis en omkostnings- eller risikogruppes realiserede resultat efter bonus er negativt, og hvis dette resultat ikke kan dækkes af gruppens kollektive bonuspotentiale, kan fortjenstmargen hørende til gruppen anvendes. Yderligere tab skal dækkes af egenkapitalen og særlige bonushensættelser (type B).

•••

Stk. 2 Hvis en rentegruppes realiserede resultat efter bonus er negativt, og hvis dette resultat ikke kan dækkes af gruppens kollektive bonuspotentiale samt fortjenstmargen, der ikke er indeholdt i retrospektive hensættelser, kan gruppens individuelle bonuspotentialer og fortjenstmargen indeholdt i retrospektive hensættelser anvendes. Yderligere tab skal dækkes af egenkapitalen og særlige bonushensættelser (type B).

•••

Stk. 3 Den ansvarshavende aktuar skal straks indberette til Finanstilsynet, jf. § 75, stk. 3, og § 108, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed, hvis en omkostnings- eller risikogruppes realiserede resultat efter bonus er negativt, og hvis dette resultat ikke kan dækkes i overensstemmelse med kontributionsprincippet ved anvendelse af gruppens kollektive bonuspotentiale, gruppens fortjenstmargen eller ved anvendelse af livsforsikringsselskabets egenkapital og særlige bonushensættelser (type B), samtidig med at livsforsikringsselskabet overholder solvenskapitalkravet for gruppe 1-forsikringsselskaber efter § 126 c i lov om finansiel virksomhed og det individuelle solvensbehov for gruppe 2-forsikringsselskaber i § 126 i lov om finansiel virksomhed.

•••

Stk. 4 Den ansvarshavende aktuar skal straks indberette til Finanstilsynet, jf. § 75, stk. 3, og § 108, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed, hvis en rentegruppes realiserede resultat efter bonus er negativt, og hvis dette resultat ikke kan dækkes i overensstemmelse med kontributionsprincippet ved anvendelse af gruppens kollektive bonuspotentiale, gruppens fortjenstmargen, der ikke er indeholdt i retrospektive hensættelser, gruppens individuelle bonuspotentialer, gruppens fortjenstmargen indeholdt i retrospektive hensættelser eller ved anvendelse af livsforsikringsselskabets egenkapital og særlige bonushensættelser (type B), samtidig med, at livsforsikringsselskabet overholder solvenskapitalkravet for gruppe 1-forsikringsselskaber i § 126 c i lov om finansiel virksomhed og det individuelle solvensbehov for gruppe 2-forsikringsselskaber i § 126 i lov om finansiel virksomhed.

•••
profile photo
Profilside