14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1457 af 11. december 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Straffebestemmelser
Forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af § 2, stk. 2-7, § 3, stk. 1, og stk. 3-11, § 4, 1. og 2. pkt., § 5, § 6, stk. 2-5, 7, 8 og 10-12, § 7, stk. 1-4 og stk. 5, 2. pkt., § 8, stk. 1, 2. pkt., stk. 2, 2.pkt., stk. 3 og 4, § 9, stk. 1 og 2, § 10 og § 13, stk. 1 og 3, straffes med bøde.

•••

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside