14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om koncerninterne transaktioner § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 904 af 01. September 2004. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Forretningsgange
Den finansielle virksomhed skal udarbejde skriftlige forretningsgange for koncerninterne transaktioner, der som minimum skal indeholde oplysninger om,

  • 1) hvilke virksomheder eller personer den finansielle virksomhed har den i § 2 angivne forbindelse med,

  • 2) vilkårene for transaktionerne, jf. § 4, herunder beregning af pris for hver enkelt type transaktion,

  • 3) omkostningsfordelingsmetode og

  • 4) øvrige forhold af væsentlig betydning.

•••

Stk. 2 Forretningsgangene skal sikre, at

  • 1) transaktionerne indgås på skriftligt grundlag,

  • 2) transaktioner efterfølgende kan fremfindes og dokumenteres,

  • 3) der kan foretages revision af transaktionerne og dokumentationen herfor, og

  • 4) overholdelse af retningslinierne kan efterprøves.

•••
profile photo
Profilside