14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om koncerninterne transaktioner § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 904 af 01. September 2004. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Anvendelsesområde
Bekendtgørelsen finder anvendelse på pengeinstitutter, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, tværgående pensionskasser, fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber. Bekendtgørelsens §§ 6 a og 6 b finder anvendelse på virksomheder omfattet af § 175 b, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed.

•••

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte virksomheder benævnes i det følgende finansielle virksomheder.

•••
profile photo
Profilside