Bekendtgørelse om kompetencepåbud § 17

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om kompetencepåbud er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 354 af 05. marts 2021

§ 17

Arbejdsgiver eller bygherre, der anvender en ekstern rådgivningsvirksomhed, skal indgå skriftlig aftale med rådgivningsvirksomheden om bistand til at efterkomme kompetencepåbud og de påbud, der danner grundlag herfor.

Stk. 2 Det skal indgå i aftalen, at rådgivningsvirksomheden skal udarbejde en redegørelse med beskrivelse af, hvordan påbuddene efter §§ 24-42 er efterkommet. Redegørelsen skal opfylde de krav, der stilles efter §§52-55.

Stk. 3 Ved kompetencepåbud i forbindelse med undersøgelsespåbud efter § 3, nr. 3, skal det indgå i aftalen, at rådgivningsvirksomheden foretager undersøgelsen.

Stk. 4 Arbejdsgiver skal sikre, at aftalen forefindes i virksomheden og er til rådighed for virksomhedsledere, arbejdsledere, øvrige ansatte og Arbejdstilsynet.