14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om kompetencekrav til boligkreditgivere og boligkreditformidlere § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 329 af 07. April 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Dokumentation
En boligkreditgiver og en boligkreditformidler skal udarbejde en forretningsgang for systematiske uddannelsesforløb, der sikrer, at alle virksomhedens ansatte, der formidler eller yder rådgivning henholdsvis tilbyder rådgivningstjenester om boligkreditaftaler, har de fornødne kompetencer. En boligkreditgiver og en boligkreditformidler skal sikre, at de ansatte har gennemgået dette uddannelsesforløb, inden de begynder at yde, formidle eller yde rådgivning henholdsvis tilbyde rådgivningstjenester om boligkreditaftaler.

•••

Stk. 2 Ansatte hos en boligkreditgiver og en boligkreditformidler kan erhverve de fornødne kompetencer ved

  • 1) at gennemgå og bestå et for den pågældende aktivitet relevant teoretisk uddannelsesforløb, eller

  • 2) at have haft ansættelse i minimum to år hos en boligkreditgiver eller en boligkreditformidler for derved at have erhvervet kompetencer til at yde forsvarlig formidling og rådgivning henholdsvis tilbyde rådgivningstjenester om boligkreditaftaler, jf. § 4.

•••

Stk. 3 Fastsættelse af et fornødent kompetenceniveau kan ikke efter den 21. marts 2019 alene ske på baggrund af kompetencer erhvervet som anført i stk. 2, nr. 2.

•••

Stk. 4 Boligkreditgiveren og boligkreditformidleren skal i forretningsgange omfattet af stk. 1 beskrive, hvorledes de sikrer, at de ansatte ajourfører deres kompetencer i henhold til § 3.

•••
profile photo
Profilside