14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om kompetencekrav og krav til godt omdømme for ansatte i forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og ansatte hos en forsikringsformidler og en genforsikringsformidler § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1113 af 02. juni 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Et genforsikringsselskab eller en genforsikringsformidler skal udarbejde en forretningsgang for et systematisk uddannelsesforløb, som sikrer, at de ansatte, der udøver genforsikringsdistribution, har de fornødne kompetencer svarende til bilag 11, jf. § 4, stk. 2, nr. 9.

•••

Stk. 2 Virksomheden skal sikre, at de ansatte har gennemført dette uddannelsesforløb, inden de selvstændigt begynder at udøve genforsikringsdistribution, jf. stk. 4.

•••

Stk. 3 En ansat hos et genforsikringsselskab eller en genforsikringsformidler der forinden ansættelsen har gennemført et uddannelsesforløb, jf. stk. 1, hos et andet genforsikringsselskab eller en anden genforsikringsformidler, kan udøve genforsikringsdistribution uden at skulle gennemgå uddannelsesforløbet igen hos den nye virksomhed, jf. dog § 9.

•••

Stk. 4 Såfremt en ansat ikke har den fornødne kompetence i medfør af stk. 1, kan den ansatte kun udøve genforsikringsdistribution under opsyn. En ansat kan være under opsyn i op til fem år forudsat, at den pågældende indenfor denne periode er i gang med at gennemføre sit uddannelsesforløb. Vælger en ansat ikke at være i gang med et uddannelsesforløb, kan den pågældende udøve genforsikringsdistribution under opsyn i en periode på tre år.

•••

Stk. 5 Virksomheden skal sikre, at omfanget og intensiteten af opsynet, jf. stk. 4, afspejler de kvalifikationer og den erfaring, som den ansatte, der er under opsyn, besidder. Den eller de personer i virksomheden, der fører opsyn med en ansat, der ikke har opnået de nødvendige kompetencer, skal selv have opnået de nødvendige kompetencer indenfor genforsikringsdistribution, ligesom den pågældende skal have færdigheder og ressourcer til at handle som en kompetent tilsynsførende.

•••

Stk. 6 En ansat, der har de fornødne kompetencer, jf. stk. 1, eller som er omfattet af overgangsordningen i § 13, stk. 6, men som herefter ikke har udøvet genforsikringsdistribution i en sammenhængende periode på mere end 10 år, skal gennemføre et nyt uddannelsesforløb, jf. stk. 2, før den pågældende må udøve genforsikringsdistribution på ny.

•••
profile photo
Profilside