14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om kompetencekrav og krav til godt omdømme for ansatte i forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og ansatte hos en forsikringsformidler og en genforsikringsformidler § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1113 af 02. juni 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021.

•••

Stk. 2 § 3 gælder kun for forhold, der er indtruffet efter den 1. oktober 2018.

•••

Stk. 3 § 3 finder anvendelse på aftaler, der indgås, genforhandles, forlænges eller fornys efter den 1. oktober 2018.

•••

Stk. 4 Bekendtgørelse nr. 1034 af 29. juni 2020 om kompetencekrav og krav til godt omdømme for ansatte i forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og ansatte hos en forsikringsformidler og en genforsikringsformidler ophæves.

•••

Stk. 5 Ansatte, der i perioden fra den 1. oktober 2015 til den 30. september 2018 har arbejdet indenfor et eller flere af de arbejdsområder, der er nævnt i § 4, stk. 2, nr. 1-8, og § 4, stk. 3, kan fortsætte indenfor samme arbejdsområder, forudsat at den ansatte består den relevante efteruddannelsesprøve inden den 1. april 2022.

•••

Stk. 6 Ansatte i et genforsikringsselskab eller hos en genforsikringsformidler, der i perioden fra den 1. oktober 2015 til den 30. september 2018 har arbejdet indenfor genforsikring, jf. § 4, stk. 2, nr. 9, kan fortsætte indenfor samme arbejdsområde, forudsat at den ansatte gennemfører den relevante uddannelse, jf. § 6, stk. 2, inden den 1. oktober 2021.

•••

Stk. 7 Ansatte i et kreditinstitut eller et investeringsselskab som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1 og 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 575/2013/EU af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, kan fortsætte indenfor samme arbejdsområder, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • 1) Den ansatte i perioden fra den 1. juli 2016 til den 30. juni 2019 arbejdede indenfor et eller flere af de arbejdsområder, der er nævnt i § 4.

  • 2) Den ansatte består den relevante efteruddannelsesprøve inden den 30. juni 2022.

  • 3) Virksomheden i perioden fra 1. oktober 2018 til 1. juli 2019 ikke var omfattet af § 3, stk. 1, i lov om forsikringsformidling.

•••

Stk. 8 Ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der i perioden fra den 1. oktober 2015 til den 30. september 2018 har arbejdet indenfor et eller flere af de arbejdsområder, der er nævnt i § 4, stk. 4, eller som efter den 1. oktober 2018 har bestået en udbudt prøve i bilag 1-5, 5 A eller 5B, kan fortsætte indenfor samme arbejdsområder hos en uafhængig forsikringsformidler, forudsat at den ansatte består den relevante efteruddannelsesprøve, inden den 1. oktober 2022.

•••
profile photo
Profilside