Bekendtgørelse om kompensation ved ophævelse eller formildelse af udståede disciplinarmidler

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1119 af 23. november 2005

I medfør af § 16, stk. 2, i militær disciplinarlov, lov nr. 532 af 24. juni 2005, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Ophæves en tilrettevisning eller en fremstilling, gives der ingen kompensation.

Stk. 2 Ophæves arbejde og efterøvelse i en del af fritiden eller tjeneste uden for orden, gives der kompensation i form af fritagelse for tilsvarende tjeneste. Må fritagelse for tilsvarende tjeneste anses for uforeneligt med tjenestens udførelse, fastsættes i stedet en økonomisk kompensation ud fra sagens konkrete omstændigheder.

Stk. 3 Ophæves en disciplinarbøde, tilbagebetales beløbet med tillæg af halvdelen af den pålagte disciplinarbøde.

Stk. 4 Er der sket hjemsendelse af den, der har udstået et disciplinarmiddel efter stk. 2, fastsættes en økonomisk kompensation ud fra sagens konkrete omstændigheder, hvis disciplinarmidlet ophæves.

§ 2

Formildes en fremstilling, gives der ingen kompensation.

Stk. 2 Formildes arbejde og efterøvelse i en del af fritiden eller tjeneste uden for orden, gives der kompensation som ved ophævelse af disciplinarmidlet, jf. § 1, stk. 2 og 4.

Stk. 3 Formildes en disciplinarbøde tilbagebetales differencen. Formildes en disciplinarbøde ved pålæggelse af et andet disciplinarmiddel, tilbagebetales disciplinarbøden.

§ 3

Har den, der har udstået disciplinarmidlet, selv givet anledning til at disciplinarmidlet blev pålagt, kan kompensationen nedsættes eller bortfalde.

§ 4

Den, der har fået kompensation eller afslag herpå efter ophævelse eller formildelse af et udstået disciplinarmiddel, kan indbringe afgørelsen efter de regler, der gælder for klager over pålagte disciplinarmidler, jf. disciplinarloven §§ 14 - 15 og § 18.

§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2006.