Bekendtgørelse om kompensation for tab ved aflysning af større kultur- og idrætsarrangementer fra marts til august 2020 som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 836 af 11. juni 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 54 af 16. januar 2021, bekendtgørelse nr. 358 af 05. marts 2021, bekendtgørelse nr. 2376 af 06. december 2021 og bekendtgørelse nr. 21 af 07. januar 2023

§ 1

Efter denne bekendtgørelse ydes kompensation for tab ved aflysning eller udskydelse af kultur- og idrætsarrangementer med et forventet deltagerantal på mere end 350 personer samtidigt, eller hvor betingelserne for afvikling af sådanne arrangementer er væsentligt ændret, som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19).

Stk. 2 Der ydes kompensation til arrangører, hvor statslige, regionale eller kommunale tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af arrangørens ordinære driftsudgifter, samt til arrangører uanset hvor stor en andel det offentlige tilskud til drift udgør, såfremt arrangøren er et kommunalt spillested, jf. § 4, nr. 10.

Stk. 3 Kompensationsordningen, jf. stk. 1, gælder alene for kultur- og idrætsarrangementer, der har været planlagt til afholdelse i Danmark i perioden fra og med den 6. marts 2020 til og med den 31. august 2020.

Stk. 4 Retten til kompensation, jf. stk. 1 og 2, tilkommer arrangøren, jf. § 4, nr. 3.

Stk. 5 Retten til kompensation, jf. stk. 1 og 2, gælder uanset om deltagelse i arrangementet har været betinget af betaling.