14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om kompensation for tab ved aflysning af større arrangementer fra marts til og med august 2020 som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger § 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 792 af 08. juni 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Ikrafttrædelsen og overgangsbestemmelser
Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende.

•••

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 233 af 18. marts 2020 om kompensation for tab ved aflysning af større arrangementer som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger ophæves, jf. dog stk. 5 og 6.

•••

Stk. 3 Bekendtgørelsen finder anvendelse på ansøgninger modtaget fra og med den 20. marts 2020, hvori der ikke er truffet afgørelse, jf. dog stk. 4-7.

•••

Stk. 4 Arrangører, der på ikrafttrædelsestidspunktet for denne bekendtgørelse, jf. stk. 1, har fået udbetalt kompensation efter bekendtgørelse nr. 233 af 18. marts 2020, kan ansøge om efterregulering af det udbetalte beløb efter denne bekendtgørelse.

•••

Stk. 5 Bekendtgørelsens § 8, stk. 1, nr. 3, finder anvendelse for arrangementer, der skulle have være afholdt i Danmark fra og med 1. april 2020 til og med den 31. august 2020. For arrangementer, der skulle have været afholdt i Danmark fra og med den 6. marts 2020 til og med den 31. marts 2020, finder § 8, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 233 af 18. marts 2020 anvendelse.

•••

Stk. 6 Bekendtgørelsens § 8, stk. 1, nr. 5, finder anvendelse for arrangementer, der skulle have være afholdt i Danmark fra og med ikrafttrædelsestidspunktet for denne bekendtgørelse til og med den 31. august 2020. For arrangementer, der skulle have været afholdt i Danmark fra og med den 6. marts 2020 til ikrafttrædelsestidspunktet for denne bekendtgørelse finder § 8, stk. 1, nr. 5, i bekendtgørelse nr. 233 af 18. marts 2020 anvendelse.

•••

Stk. 7 Bekendtgørelsens § 5, stk. 4 og 5, § 8, stk. 4, § 11, stk. 2, og § 13, stk. 3, finder anvendelse på ansøgninger modtaget fra og med ikrafttrædelsestidspunktet, jf. stk. 1.

•••
profile photo
Profilside