Bekendtgørelse om kompensation for faste omkostninger på Erhvervsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1134 af 02. juli 2020

§ 6

Hvis institutionens seneste resultat, jf. § 4, nr. 17, er negativt, reduceres institutionens kompensation for faste omkostninger, jf. dog stk. 3. Reduktionen beregnes som en tredjedel af institutionens seneste resultat, svarende til kompensationsperiodens varighed på 4 måneder, multipliceret med institutionens procentvise kompensation for faste omkostninger, jf. § 5, stk. 2 og 3, multipliceret med institutionens kommercielle omsætnings andel af den samlede omsætning.

Stk. 2 Hvis reduktionen efter stk. 1 er mere end 50 pct. af kompensationsbeløbet, kan Erhvervsstyrelsen efter en konkret vurdering af institutionens forventede negative resultat og variable omkostninger i kompensationsperioden fastholde en udbetaling på 50 pct. af kompensationsbeløbet.

Stk. 3 Kompensationen reduceres ikke, hvis:

  • 1) institutionens resultat for de 3 regnskabsår med balancedag i 2017, 2018 og 2019 er samlet set positivt, eller institutionens resultat er positivt for hvert af de 3 regnskabsår med balancedag i 2016, 2017 og 2018, og

  • 2) institutionen kan dokumentere, at det seneste resultat er negativt som følge af ekstraordinære omstændigheder.