Bekendtgørelse om kompensation for faste omkostninger på Erhvervsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1134 af 02. juli 2020

§ 5

Der ydes kompensation for den kommercielle andel af faste omkostninger, som institutionen har anvendt og afholdt i Danmark, også selvom den faktiske betaling for omkostningen ikke falder i kompensationsperioden.

Stk. 2 Det beløb, der kompenseres, afhænger af institutionens omsætningsnedgang, jf. dog stk. 3. Kompensationen vil være følgende:

  • 1) 80 pct. af den kommercielle andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.

  • 2) 50 pct. af den kommercielle andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.

  • 3) 25 pct. af den kommercielle andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været på 35-60 pct.

Stk. 3 Institutioner, som har forbud mod at holde åbent, kompenseres med 100 pct. af institutionens kommercielle andel af de faste omkostninger i det tidsrum, hvor forbuddet er gældende, hvis institutionen ikke har haft kommerciel omsætning i denne periode.

Stk. 4 En institution kan maksimalt opnå kompensation på 110 mio. kr. efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 5 Kompensationen for faste omkostninger kan ikke overstige den nominelle nedgang i den kommercielle omsætning fra referenceperioden til kompensationsperioden.

Stk. 6 Der ydes ikke kompensation til institutioner, når de faste omkostningers andel af de kommercielle indtægters andel af de samlede indtægter er mindre end 16.666 kr. i kompensationsperioden.

Stk. 7 Der kan ikke ydes kompensation for faste omkostninger i kompensationsperioden, som institutionen med rimelighed kunne have afværget.

Stk. 8 Der ydes ikke kompensation, i det omfang den kommercielle omsætningsnedgang må anses at være forårsaget af, at institutionen uretmæssigt har undladt at henføre kommerciel omsætning til kompensationsperioden.