Bekendtgørelse om kompensation for faste omkostninger på Erhvervsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) § 13

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1134 af 02. juli 2020

Udbetaling af kompensation
§ 13

Udbetaling af kompensation vil ske direkte til institutionen, når institutionens fremsendte dokumentation, jf. §§ 10-12, er godkendt.

Stk. 2 Der udbetales kompensation på baggrund af institutionens kommercielle omsætningsnedgang fra referenceperioden til kompensationsperioden.

Stk. 3 Kompensationen kan helt eller delvist nedsættes, hvis institutionen ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt, jf. § 5, stk. 7.

Stk. 4 Udbetaling af kompensation sker direkte til institutionens NemKonto.