Bekendtgørelse om kompensation for faste omkostninger på Beskæftigelsesministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af covid-19 § 9

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1053 af 31. maj 2021

Ansøgning og dokumentation
§ 9

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fastsætter ansøgningsfristen. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan behandle en ansøgning, selvom tidsfristen i 1. pkt. er overskredet, hvis fristoverskridelsen skyldes, at ansøgeren ved en fejl har ansøgt kompensationsordningen under en anden bekendtgørelse. Ansøgeren skal kunne dokumentere, at der er ansøgt kompensation under en anden bekendtgørelse.

Stk. 2 Ansøgningen skal udarbejdes i det ansøgningsskema, der er tilgængeligt på STAR.dk, eller som kan fås ved henvendelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Skemaet vedlægges de oplysninger, der fremgår af §§ 10 og 11, og indsendes via styrelsens tilskudsportal.

Stk. 3 Institutionen kan kun få kompensation udbetalt én gang. Institutioner, som har forbud mod at holde åbent, kan dog særskilt anmode om kompensation for perioden, hvor institutionen har forbud mod at holde åbent.