14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om kompensation for faktiske omkostninger til rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejsearrangører som følge af COVID-19, tilskud til fondskassen for pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer samt afsætning af tabsramme i 2020 til dækning af tab på statsgarantierne på op til 300 mio. kr. § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1137 af 06. juli 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Kompensation fratrækkes ethvert beløb, der er inddrevet gennem forsikringsdækning, retssager, voldgift eller anden kilde for de samme skader.

•••

Stk. 2 Virksomheden skal pr. 31. december 2021 opgøre beløb mv., der er inddrevet fra underleverandører. Rejsegarantifonden skal have opgørelsen i hænde senest 20. januar 2022.

•••

Stk. 3 Opgørelsen, jf. stk. 2, skal indeholde en fuldstændig oversigt over følgende:

  • 1) De samlede modtagne refusioner fra underleverandører, som ikke var fratrukket i virksomhedens opgørelse af faktiske omkostninger i ansøgningen for perioden fra og med den 13. marts 2020 til og med den 13. april 2020, jf. § 7.

  • 2) Værdien af gavekort/vouchere/tilgodebeviser el. lign. fra leverandører, som ikke var fratrukket i virksomhedens opgørelse af faktiske omkostninger i ansøgningen for perioden fra og med den 13. marts 2020 til den 13. april 2020, jf. § 7.

  • 3) Værdien af eventuelle indgåede aftaler med underleverandører, som har udløst rabatter el.lign. på fremtidige leverandørbetalinger i stedet for kontraktmæssig refusion fra leverandøren, som der ikke var taget højde for i virksomhedens opgørelse af faktiske omkostninger for perioden fra og med den 13. marts 2020 til og med den 13. april 2020.

  • 4) Fra summen af beløbene i pkt. 1-3 kan rejseudbyderne trække eventuelle beløb vedrørende perioden fra og med den 13. marts 2020 til og med den 13. april 2020, som allerede er afregnet til Rejsegarantifonden i henhold til virksomhedens udvidede ansvarsforsikring.

•••

Stk. 4 Opgørelsen, jf. stk. 2, skal justeres pr. 31. december 2022. Rejsegarantifonden skal have den justerede opgørelse i hænde senest 20. januar 2023. Den justerede opgørelse tager højde for beløb i medfør af stk. 2, som ikke har kunne realiseres inden 31. december 2022.

•••

Stk. 5 Virksomheden skal erklære, at de afgivne oplysninger, jf. stk. 2, er korrekte.

•••

Stk. 6 Rejsegarantifonden kan efter en konkret vurdering af risiko og gennemsigtighed kræve, at virksomheden indsender en revisorerklæring til Rejsegarantifonden vedrørende de afgivne oplysninger, jf. stk. 2. Revisionserklæringen iværksættes og finansieres af Rejsegarantifonden.

•••
profile photo
Profilside