14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om kompensation for faktiske omkostninger til rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejsearrangører som følge af COVID-19, tilskud til fondskassen for pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer samt afsætning af tabsramme i 2020 til dækning af tab på statsgarantierne på op til 300 mio. kr. § 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1137 af 06. juli 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Krav til dokumentation
Kompensation forudsætter, at virksomheden stiller de oplysninger, der fremgår af Rejsegarantifondens til enhver tid gældende vejledning vedrørende opgørelse af faktiske omkostninger, til rådighed for Rejsegarantifonden. Oplysningerne skal påtegnes af en uafhængig, godkendt revisor.

•••

Stk. 2 Virksomheden skal erklære, at de afgivne oplysninger efter stk. 1 er korrekte, og at det tab virksomheden har lidt skyldes udbruddet af COVID-19.

•••

Stk. 3 Virksomheden skal erklære, at virksomheden har betalt og for indkomståret 2020 vil betale skat, som den er forpligtet i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler, jf. § 8, stk. 2.

•••
profile photo
Profilside