14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om kompensation for faktiske omkostninger til rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejsearrangører som følge af COVID-19, tilskud til fondskassen for pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer samt afsætning af tabsramme i 2020 til dækning af tab på statsgarantierne på op til 300 mio. kr. § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1137 af 06. juli 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 I kompensationsperioden suspenderes træk på fondskassen for ekstraordinære situationer og dermed lån under statsgarantien til brug for godtgørelse og refusion af annullerede eller afbrudte pakkerejser i medfør af kapitel 2 a i lov om en rejsegarantifond.

•••

Stk. 2 Såfremt der allerede er sket refusion til en rejseudbyder eller en formidler for en udenlandsk rejsearrangør i medfør af kapitel 2 a i lov om en rejsegarantifond baseret på det statsgaranterede lån, skal lånet annulleres, og kompensationen under denne kompensationsordning træder i stedet.

•••

Stk. 3 Såfremt trækket på det statsgaranterede lån i forbindelse med godtgørelse og refusion ikke kan annulleres, skal rejseudbyderen eller formidleren for en udenlandsk rejsearrangør tilbagebetale Rejsegarantifonden de pågældende godtgørelser og refusioner eller lånet, fratrukket den kompensation som rejseudbyderen eller formidleren for en udenlandsk rejsearrangør ville være berettiget til for den pågældende pakkerejse. Såfremt godtgørelsen til den rejsende allerede er ydet under statsgarantien, skal rejseudbyderen eller formidleren for en udenlandsk rejsearrangør tilbagebetale beløbet til Rejsegarantifonden fratrukket den kompensation, som rejseudbyderen er berettiget til under denne kompensationsordning, for den pågældende pakkerejse.

•••
profile photo
Profilside