Bekendtgørelse om kompensation for arrangørers udgifter til landsindsamlinger i marts 2020 som følge af foranstaltninger til forhindring af smitte af covid-19 § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 31. marts 2021

Bekendtgørelse nr. 603 af 09. maj 2020

§ 5

Ansøgning om udbetaling af kompensation indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen via en digital løsning (blanket), som tilgås via www.slks.dk.

Stk. 2 Blanketten vedlægges dokumentation som foreskrevet i §§ 6 og 7.