Bekendtgørelse om kompensation for arrangørers udgifter til landsindsamlinger i marts 2020 som følge af foranstaltninger til forhindring af smitte af covid-19 § 10

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 31. marts 2021

Bekendtgørelse nr. 603 af 09. maj 2020

§ 10

Udbetaling af kompensation vil ske direkte til arrangøren, når de i bekendtgørelsen fastsatte krav til dokumentation for udgifter er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen. Der udbetales ikke kompensation, hvis den fremsendte dokumentation er utilstrækkelig.

Stk. 2 Slots- og Kulturstyrelsen kan nedsætte kompensationen helt eller delvist, hvis arrangøren ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt.

Stk. 3 Udbetaling af kompensation sker direkte til arrangørens NemKonto.