Bekendtgørelse om kompensation for arrangørers udgifter til landsindsamlinger i marts 2020 som følge af foranstaltninger til forhindring af smitte af covid-19 § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 31. marts 2021

Bekendtgørelse nr. 603 af 09. maj 2020

§ 1

Efter denne bekendtgørelse ydes kompensation til arrangørers allerede afholdte udgifter til landsindsamlinger, som skulle have været afviklet i perioden fra og med den 1. marts til og med den 31. marts 2020, men aflyses eller udskydes, som følge af foranstaltninger til forhindring af smitte af covid-19.

Stk. 2 Kompensationsordningen, jf. stk. 1, gælder alene for landsindsamlinger, der har været planlagt til afholdelse i Danmark i perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 31. marts 2020, og som har fået tilladelse af Indsamlingsnævnet til afholdelse af landsindsamlingen.

Stk. 3 Retten til kompensation, jf. stk. 1, tilkommer arrangøren af landsindsamlingen.