Bekendtgørelse om kompensation for arrangørers udgifter til landsindsamlinger i marts 2020 som følge af foranstaltninger til forhindring af smitte af covid-19 Kapitel 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 31. marts 2021

Bekendtgørelse nr. 603 af 09. maj 2020

Kapitel 8 Ikrafttræden
§ 13

Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende.

Stk. 2 Bekendtgørelsen har udelukkende virkning for afgivne tilsagn om kompensation for udgifter til landsindsamlinger i perioden fra og med den 1. marts og til med og den 31. marts 2020 grundet foranstaltninger til forhindring af smitte af covid-19.

Stk. 3 Bekendtgørelsen ophæves den 31. marts 2021.