Bekendtgørelse om kompensation for arrangørers udgifter til landsindsamlinger i marts 2020 som følge af foranstaltninger til forhindring af smitte af covid-19 Kapitel 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 31. marts 2021

Bekendtgørelse nr. 603 af 09. maj 2020

Kapitel 3 Dokumentationskrav
§ 5

Ansøgning om udbetaling af kompensation indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen via en digital løsning (blanket), som tilgås via www.slks.dk.

Stk. 2 Blanketten vedlægges dokumentation som foreskrevet i §§ 6 og 7.

§ 6

Arrangøren skal indsende dokumentation for:

  • 1) At indsamlingen er blevet aflyst eller udskudt, dvs. ikke er blevet afholdt på den planlagte dato. Det skal desuden sandsynliggøres, at aflysningen eller udskydelsen alene sker som følge af covid-19.

  • 2) At landsindsamlingen, der er blevet aflyst eller udskudt, skulle have været afholdt i Danmark i perioden fra og med den 1. marts til og med den 31. marts 2020 og er godkendt af Indsamlingsnævnet.

  • 3) At arrangørens udgifter ikke kan kompenseres via arrangørens egen forsikring.

§ 7

Der skal til ansøgningen vedlægges et budget og regnskab, med opgørelse over udgifterne, i henhold til bestemmelserne i kapitel 4.