Bekendtgørelse om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19 § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1553 af 02. juli 2021

§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. juli 2021.

Stk. 2 § 1 gælder for leverancer, der skal finde sted inden den 1. januar 2022.

Stk. 3 § 3 gælder også for misligholdelse indtruffet inden bekendtgørelsens ikrafttræden.