Bekendtgørelse om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19 § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1553 af 02. juli 2021

§ 4

I det omfang en kommune eller en region har fastsat forskrifter med hjemmel i den kommunale styrelseslovs § 42, stk. 7, 1. pkt., henholdsvis regionslovens § 29, jf. den kommunale styrelseslovs § 42, stk. 7, 1. pkt., vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet, som afviger fra §§ 1-3, kan kommunen eller regionen fravige sådanne forskrifter ved dispositioner omfattet af §§ 1-3.