Bekendtgørelse om kommuners afregning af beløb til staten som følge af personskattelovens skrå skatteloft for personlig indkomst § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 815 af 24. juni 2016

§ 1

Det skønnede indkomstgrundlag, der er nævnt i § 3 i lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft, jf. denne lovs § 19, stk. 1, opgøres som indkomstgrundlaget for skatten efter personskattelovens § 5, nr. 2, i kommunen i året to år forud for indkomståret, som opgjort pr. 1. december i året før indkomståret, reguleret med en fremskrivningsprocent for dette grundlag. Ved opgørelsen korrigeres der for nedslag for udenlandsk indkomst efter ligningslovens § 33 og nedslag efter ligningslovens § 33 A.

Stk. 2 Fremskrivningsprocenten nævnt i stk. 1 fastsættes som væksten fra indkomstgrundlaget for skatten efter personskattelovens § 5, nr. 2, for hele landet i året to år forud for indkomståret, jf. stk. 1, til statens skøn for det tilsvarende indkomstgrundlag i indkomståret.