14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om kommuners afregning af beløb til staten som følge af personskattelovens skrå skatteloft for personlig indkomst

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 815 af 24. juni 2016, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om kommuners afregning af beløb til staten som følge af personskattelovens skrå skatteloft for personlig indkomst

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 06. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Det skønnede indkomstgrundlag, der er nævnt i § 3 i lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft, jf. denne lovs § 19, stk. 1, opgøres som indkomstgrundlaget for skatten efter personskattelovens § 5, nr. 2, i kommunen i året to år forud for indkomståret, som opgjort pr. 1. december i året før indkomståret, reguleret med en fremskrivningsprocent for dette grundlag. Ved opgørelsen korrigeres der for nedslag for udenlandsk indkomst efter ligningslovens § 33 og nedslag efter ligningslovens § 33 A.

Stk. 2 Fremskrivningsprocenten nævnt i stk. 1 fastsættes som væksten fra indkomstgrundlaget for skatten efter personskattelovens § 5, nr. 2, for hele landet i året to år forud for indkomståret, jf. stk. 1, til statens skøn for det tilsvarende indkomstgrundlag i indkomståret.

§2 Beløb opgjort efter lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft, opgøres i hele tusind kr. og afrundes til et med 12 deleligt beløb.

§3 Afregning af beløb opgjort efter lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft sker ved, at 1/3 af beløbet for den enkelte kommune fratrækkes det månedlige beløb, som udbetales fra SKAT til kommunerne i henhold til lov om kommunal indkomstskat i månederne oktober, november og december i det år, beløbet vedrører.

§4 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 927 af 11. september 2008 om kommuners afregning af beløb til staten som følge af personskattelovens skrå skatteloft ophæves.

profile photo
Profilside