14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af udgifterne til ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik til personer, der er visiteret til fleksjob før den 1. juli 2014, og som deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1770 af 16. december 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Staten refunderer 30 pct. af kommunens udgifter til ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik til personer, der er visiteret til fleksjob før den 1. juli 2014, og som ikke efterfølgende er blevet omfattet af lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. den nævnte lovs § 30, stk. 3. Dog refunderer staten 50 pct. for modtagere af ledighedsydelse, der deltager i tilbud efter kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

•••

Stk. 2 For at kommunen kan få 50 pct. refusion af udgifterne til ledighedsydelse, er det et krav, at

•••

Stk. 3 Ved tilbud kombineret med ordinær ansættelse medregnes timerne i ordinær ansættelse ved opgørelsen af timekravet, jf. stk. 2.

•••

Stk. 4 Det sammenlagte gennemsnitlige ugentlige timetal i tilbuddet, jf. stk. 2, kan være mindre end 10 timer, hvis kommunen i den enkelte sag redegør for, at det efter en konkret vurdering af personens situation, ressourcer, helbredstilstand, behandlingstilbud m.v. kun er muligt for personen at deltage på et lavere timetal.

•••

Stk. 5 Perioder med tilbud opgøres af kommunen.

•••
profile photo
Profilside