14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1513 af 23. december 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Kommunens bidrag til midlertidig arbejdsmarkedsydelse
Kommunen skal bidrage til finansieringen af midlertidig arbejdsmarkedsydelse udbetalt efter § 52 j i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

•••

Stk. 2 Bidraget efter stk. 1 er:

  • 1) 50 pct. af udgifterne til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, når den ledige deltager i tilbud om nytteindsats og virksomhedspraktik efter § 75 m og uddannelse efter §§ 75 p og q i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

  • 2) 70 pct. af udgifterne til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, når den ledige ikke deltager i tilbud.

  • 3) 70 pct. af udgifterne til midlertidig arbejdsmarkedsydelse for de timer, hvor tilbud efter § 75 v i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ikke påbegyndes rettidigt eller ikke har det forskrevne omfang og varighed.

•••

Stk. 3 Bidraget beregnes af udbetalt midlertidig arbejdsmarkedsydelse før skat, men efter fradrag for ATP-bidrag.

•••

Stk. 4 Ved opgørelsen af midlertidig arbejdsmarkedsydelse og aktiveringsindsatsen for en konkret uge gælder, at der ikke kan medtages timer i en uge til aktivering efter kapitel 13 d i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, med mindre der samtidig er afholdt udgift til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, og at antallet af timer i aktivering efter kapitel 13 d i en konkret uge må ikke overstige det samlede timetal, som udgiften til midlertidig arbejdsmarkedsydelse er baseret på for den pågældende uge.

•••

Stk. 5 Kommunerne skal ikke bidrage til finansieringen af midlertidig arbejdsmarkedsydelse under den lediges første 14 dages sygdom, jf. 52 o, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

•••
profile photo
Profilside